REJTÉLY-MISZTIKA

A medjugorje-i jelenések avagy Szűz Mária harca a szocikkal és a nagy titkok - 3. rész

Ez a finálé ideje a medjugorje-i Szűz Mária jelenéseket illetően. Mária jóformán mindennap megjelenik hat kis gyermek látnoknak, akikhez tömegek érkeznek szerte a világból, miközben a kommunisták aktívan üldözik őket. Máira harcol a szocikkal, gyógyít, csodákat tesz és egy nap többször is megjelenik a gyerekeknek, akiknek különös titkokat árul el. Mert Mária a Mennyek Követe.

Csodálatos gyógyulások

Medjugorje a csodás gyógyulások színtere lett. Nem csak a gyermekek közvetítése által, de ima hatására is mindenki meggyógyul, nemtől, kortól, származástól függetlenül, mert Mária és Isten szemében mindenki Egy. Ilyen a pravoszláv vallású Olivera esete, aki három közúti balesetet élt át, aminek kö¬vetkeztében megbénult a válla és a karja, de felépült egy mise alatt, a mohame¬dán zarándokon is befutnak, Jozo Vasilj bácsi kigyógyult vakságából.

Mindeközben a titkosrendőrség farsangosdit játszott és álruhában vegyültek el az emberek között. Nyomon követték az eseményeket, hogy a megfelelő időben „leleplezhessék" és meghiúsítják a gyermekek tevékenységét. A nem álruhás rendőrök még arra is vették a fáradtságot, hogy pisztolyt szorítsanak a gyerekek fejéhez, hogy még egy szó a Szűzanyáról és alulról szagolhatják az ibolyát. A gyerekeket ebből pusztán Mária sértegetése zavarta. De még a tévében is aktívan támadták őket és az atyát is és gúny tárgyává tették őket és Máriát. A plébános, fra Jozo atya is tisztában volt azzal, hogy állandóan figyelik, ezért prédikációit magnószalagra rögzítette, hogy elkerülje a rágalmazásokat.

(Ivan Dragicevic)

Később pedig a rendőrség konkrétan blokád alá vette medjugorjét, különösen a jelenések helyét, amit le is zártak és tilos volt megközelíteni, de a juhok legeltetése miatt Vicka és családja eljutott oda időnként.

Szűz Mária üzenete

Ivanka egy nap, mikor ismét halott anyja felől érdeklődött a Szűznél, akkor vele együtt megjelent az édesanyja is fehér ruhában, fá¬tyollal a fején. Úgy látta, mintha élő hús-vér ember volna. Majd egy másik alkalommal a Szűzanya megosztotta legfontosabb üzeneteit a gyermekekkel, amiket közvetíteniük kell az emberek számára és ezek a következők: béke, megtérés, imádság, böjt és kiengesztelődés. Illetve, hogy csak egyetlen Isten van, ő pedig azért jött, hogy a nép imáinak egyesítésével segítsen a világ megtérésében. Gyakran mondogatta, hogy Ő minden ember Anyja, nemcsak a katolikusoké, akiknek azt üzente, hogy szeres¬sék mohamedán, ortodox és ateista testvéreiket is.

(Jakov Colo)

Titkok

A látnokok még a jelenések legelején elmondták, hogy a Szűzanya mind a hatukra 10-10 titkot fog bízni, és amikor eljön az ideje, közölhetik azokat az egyházi hatóságok¬kal. Majd néhány hét alatt a mindegyik lát¬nok megkapta a maga 5-5 titkát, amelyek tartalma különböző jövőbeli eseményekre vonatkozik. A titkokról persze semmit sem mondtak. Azt sem tudják, hogy mindannyian ugyanazt a titkot kapták-e, mivel erről egymás között sem beszélnek. Ugyanis gyakran megesett az is, hogy egy időben beszélgettek Máriával, aki esetén ez természetesen egyáltalán nem lehetetlen.
Az egyetlen, amit lelkipásztorok és a legközelebbi hozzátartozók megtudtak az a harmadik titok, miszerint a jelenések helyén megjelenik egy tartós, megsemmisíthetetlen jel, hogy mindenki, különösen a hitetlenek is láthassák. A látnokok tudják, hogy milyen jel lesz ez, négyen még a megvalósulás dá¬tumát is ismerték. Annyit még elárultak, hogy e jelhez sok csodás gyógyulás fog kapcsolódni, és hogy amikor megtörténik, kevés idő marad a megtérésre.

(Marija Pavlovic)

Fényjelenségek

Az egyik nyári estén, a Szűzanya azt mondta a gyermekeknek, hogy menjenek kicsivel éjfél előtt egy meghatározott helyre a Podbrdón. Mentek is, jó pár családtag és barát kíséretével, úgy negyvenen lehettek. Mikor letérdeltek imádkozni, egyszerre csak megnyílt az ég és nagy fényesség terítette be az egész hegyet. A gyermekek irányába egy gömb ereszkedett le, ami sok ezer apró csillagra hullott szét, mielőtt földet ért volna. A világosságot sokan látták, még a falu másik szélén is.

(Egy másik fényjelenség 2009-ben)

A Napcsoda – Fatima 2

Egy másik alkalommal a késő délután, a zarándokok százai néztek szabad szemmel Napba, ami sokkal nagyobb volt az átlagosnál. Teljesen fehér és világos volt, a saját tengelye körül forgott, majd jobbra-balra hintázott. Utána fényes fehér sugarak jelentek meg. Ezek után már csak a nap látszott, amelyet vörös gyűrű vett körül, és ami néhány pillanat múlva aranygyűrűvé vált. A jelenéség után vették észre, mikor ismét nem tudtak a Napba nézni, hogy a kereszt körül valami vöröses köd gomolygott, amely szív alakúvá vált, és a közepén látszott a kereszt. Néhány másodperc múlva a szív a Szűzanya alakját vette fel, aki széttárt karok¬kal, kissé meghajolva állt. Az egybegyűltek mellett ezt fra Stanko Vasilj és fra Janko Bubalo, két öregebb ferences is látta és erről írásos tanúbizonyságot is tettek. Sőt, Doktor Skritek által még fényképek is készültek a jelenésről, mint amilyen az alábbi is:

A Kereszt Csoda

Az emberek százai jelentették ki szóban és írásban, hogy látták, amint a Križevacról egyszerre csak eltűnik a kereszt, amit tizenöt percig senki sem látott, majd újból megjelent. Ez a jelenség sűrűn észlelhető volt. Gyakran látták, hogyan forog a kereszt saját tengelye körül, néha pedig Szűz Mária alakját veszi fel, aki kitárt karokkal a világ különböző tájai felé fordul.

Látomások hada

A Szűz anya időnként külön-külön vagy együttesen, de látomásokban részesített a gyermekeket. Betekintést nyertek a Mennyországba, a Pokolba és a Purgatóriumba. Néhányuknak még a földön eltöltött életét is megmutatta és Jézus szenvedését is.

fra Jozo atya védelmezője maga Mária

Végül a hatóságok eljutottak arra pontra, hogy nem tudtak magukkal mit kezdeni és letartóztatták fra Jozo atyát, a templomot pedig bezárták. Először három évre ítélték nemzetellenes forradalmárként. Amíg a mostari börtönben volt, rendkívüli dolgok történtek ott. Az őrök rendesen bezárták az atya celláját, de reggelre mindig nyitva találták. Éjszaka fény töltöt¬te be a helységet, pedig villanykörte nem volt benne. 1981. október 22-én került sor fra Jozo bírósági tárgyalására és fél éves szigorú börtönre ítélték, amit a rossz hírű focai börtönben kellett letöltenie.

(Háttérben a medjugorje-i Szent Jakab templom)

A finálé

1982. május elején a Szűz Anya bejelentette, hogy többé nem fog megjelenni a földön. 1985. május 6-án a plébánia épületében jelenése volt lvankának, lvannak, Marijának és Jakovnak. Utána annyit mondtak: „Elment". Ivanka akkor kijelentette, hogy megkapta a tízedik titkot is, és ezzel befejezte mondanivalóját a világ jövőjére vonatkozóan. A gyermeket hazavágta a tény, hogy vége. A jelenések megszűnése után gyászba borultak, mintha meghalt volna valaki és egy időre összetörtek.

Mi lett a látnokokkal?

Még mielőtt a Szűz Anya elment volna, arra próbálta rávenni a gyerekeket, hogy ha szeretnének, akkor álljanak szerzetesnek és apácának, de nem kötelező. Annyit kért tőlük, hogy szenteljék az életüket Istennek. Ivan azonnal úgy döntött, hogy szerzetesnek áll. Vicka, Mirjana, Marija végül nem ment apácának, hanem tovább tanultak, Jakov pedig még kicsi volt ahhoz, hogy bármilyen döntést hozzon. Bár egy szinten elváltak útjaik, de Mária akkor még rendszeresen megjelent nekik.

1986 végén Ivanka férjhez ment. Ma is Medugorjéban élnek és három gyermekük van

1989 szeptemberében megházasodott Mirjana is. Medugorjében élnek két leányukkal. A Szűzanya együtt imádkozik vele minden hónap második napján. Születésnapján pedig mindig van látomása is.

1993 húsvétján Jakov is megházasodott. Szintén Medugorjében élnek három gyermekükkel.

 

1993 decemberében Marija a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén ment férjhez.

1994 októberében Ivan is megházasodott. A bostoni születésű Loreen Murphyt vette el és jelenleg Amerika és Medugorje között ingázik. Három gyermekük van.

Jakovnak 1988. szeptember 12-én volt az utolsó látomása, amikor Floridában járt. Másnap megkapta ő is a tízedik titkot. A Szűzanya azt mondta neki, hogy ezentúl csak karácsonykor fogja látni őt. De ő egyébként végig minden jelenés után fogta magát és eltűnt, és csupán a többi öt gyermek állt rendelkezésére a zarándokoknak és töltötték be az igehirdető szerepet.

Húsz év után Vickának, Marijának és Ivánnak vannak mindennapi jelenései.

A keresztény egyház sosem ismerte el a jelenések valódiságát úgy, mint Fatima esetében.

A titkokra azóta sem derült fény. Bizonyára még nem jött el az idejük...

Felhasznált forrás: Medjugorje Portál

Szólj hozzá Te is !
SZEMÉLYRE SZABOTT HOROSZKÓP

Adja meg születési időpontját!

VAGY

KÉREM AZ ELEMZÉST

HÍRLEVÉL